English Japanese German Polish Dutch
 

Niveaus

De niveaus die we aanbieden zijn gestructureerd aan de hand van het Europees Referentiekader (ERK) en lopen van “beginner/A1” tot “vergevorderd/C2”. De hoogste niveaus, gelijk aan ERK C2, worden alleen op specifieke aanvraag aangeboden. Op de eerste dag van de cursus wordt er een schrijf- en spreektoets afgenomen. Om vervolgens de vooruitgang van de studenten bij te houden en ze toe te kunnen laten tot een hoger niveau wordt de studenten gevraagd ook aan het eind van elk niveau een toets te maken.

Europees
Referentie
Kader
Niveaus Beschrijving van het kennis niveau Achievements
A1 Beginner 1 Je kent de taal niet of je kunt alleen een paar veelvoorkomende woorden herkennen.  
2 Je kunt simpele zinnen maken om iets eenvoudigs te beschrijven of om iets basaals te vragen. Je kunt een ansichtkaart of een kort bericht schrijven en erg korte, simpele teksten lezen.
A2 Elementair 3

Je kunt jezelf verstaanbaar maken in simpele, veelvoorkomende situaties. Je kunt simpele vragen stellen over bekende onderwerpen en activiteiten.
Je kunt je familie en anderen, je dagelijks leven en je werk op een ongecompliceerde manier beschrijven.

Met dit niveau ben je in staat om praktische cursussen zoals tekenen, kunstgeschiedenis of koken te volgen.
4 Je kunt korte gesprekjes voeren, maar je begrijpt niet alles en je bent nog niet in staat om het gesprek alleen gaande te houden.
B1 Gemiddeld 5 Je bent in staat om met bijna alle situaties om te gaan die zich voor kunnen doen op een reis in Italië. Je kunt het meerendeel van een gesprek volgen dat over bekende onderwerpen of jouw persoonlijke interesses gaat.
Je kunt de belangrijke punten begrijpen als er in standaard Italiaans wordt gesproken over bekende onderwerpen zoals werk, school, vrije tijd, etc.
Met dit niveau kun je de volgende cursussen volgen: het stage programma, voorbereiding op de  toelating tot de Italiaanse universiteit, professioneel koken en professionele mode en design.
6 Je kunt inspringen in een al lopend gesprek dat gaat over bekende onderwerpen of persoonlijke interesses. Je kunt een verhaal navertellen of over een boek of film praten en je reacties hierop delen. Je kunt de meest belangrijke punten uit radio- en TV programma's meekrijgen die actuele onderwerpen behandelen.
B2 Boven gemiddeld 7 Je kunt op een redelijk spontane en vloeiende manier een gesprek ondehouden met Italianen. Je kunt een actieve rol vervullen in discussies over bekende onderwerpen en je kunt je mening hierin goed onderbouwen.  
8 Je kunt duidelijke en gedetailleerde beschrijvingen geven van onderwerpen verdeeld over een breed spectrum die jouw interesse hebben. Je kunt een mening onderbouwen en verduidelijken. Je kunt het meerendeel van het journaal, actuele programma's en films meekrijgen als hierin standaard Italiaans wordt gesproken. Dit niveau is vereist om de universiteit te kunnen volgen en een diploma te kunnen behalen.
C1 Gevorderd 9 Je kunt je redelijk vloeiend en spontaan uitdrukken zonder al te veel aarzeling en pauzes. Je kunt de taal op een flexibele en effectieve manier gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Je kunt TV programma's en films begrijpen zonder al te veel moeite. Dit niveau is vereist om tot de Italiaanse arbeidswereld toe te treden.
10 Je kunt je eigen ideeen en meningen uiten met precisie en kundig reageren op die van anderen. Je kunt ingewikkelde onderwerpen duidelijk en in detail beschrijven. Je kunt gespecialiseerde artikelen begrijpen ook als het een onbekend onderwerp betreft.
C2 Vergevorderd 11 Je kunt zonder enige moeite deelnemen in elk gesprek en je hebt een hoog kennisniveau wat betreft vaste uitdrukkingen en spreektaal.  
12 Je kunt alle gesproken taal volgen en je kunt je vloeiend uitdrukken in welk gesprek dan ook ongeacht het onderwerp. Je gebruikt vaste uitdrukkingen en spreektaal op een natuurlijke manier.


Centro Fiorenza - Italiaanse taal en Cultuur Cursussen - P.IVA: IT03304380482
Via S. Spirito, 14 - 50125 - Firenze - Italy - Tel. +39.055.2398274 - Fax +39.055.287148
Skype Me™!
: Powered by Binergy