Imię:
Nazwisko:
Adres:
Miasdo:
Kraj:
Kod pocztowy:
Nr telefonu:
Fax:
Email:
Data urodzenia:
Narodowość:
Zawód:
Język Ojczysty:
Znajomoś innych języków obcych :
   
ZNAJOMOŚC JĘZYKA WŁOSKIEGO
 
brak podstawowa średniozaawansowana dobr bardzo dobra
   
Uczyłem/uczyłam się włoskiego (gdzie i kiedy):
 
years: przez (ilość miesięcy): godzin/dziennie:
 

Chciałbym/ chciałabym zapisać się na nastepujący kurs:
 
GRUPOWE KURSY JĘZYKOWE
 
EG/40 – Podstawowy Intensywny Kurs
EG + I/5 – Kurs Łączony
EG + I/10 – Kurs Łączony
EC/20 – Kurs Konwersacyjny
 
od: do: liczba tygodni:
 
KURSY TEMATYCZNE
 
  • ES – JĘZYK WŁOSKI I SPORT:

Język włoski i kajaki

Język włoski i rowery górskie
Język włoski i wycieczki piesze
 
od: do: liczba tygodni:
ED – JĘZYK WŁOSKI I KURS RYSOWANIA
 
od: do: liczba tygodni:
40+ - COURSE FOR LIFELONG LEARNERS (40+)
 
od: do: liczba tygodni:
 
KURSY INDYWIDUALNE
 
EI – KURS "Jeden na Jeden"
       
Ilość lekcji/ dzień: od: do: liczba tygodni:
 
ZAKWATEROWANIE
 
Chcę aby szkoła zorganizowała dla mnie zakwaterowanie:
 
 
 
MIESZKANIE (proszę określić typ zakwaterowania, np. związany z liczbą pokoi lub osób w mieszkaniu, próg cenowy itp.)
 
Specjalne wymogi dotyczące mieszkania:
 
Jak dowiedziałeś się o naszej szkole?
 
Proszę o przesłanie mi szczegółowej broszury z ofertą szkoły Centro Fiorenza:

na skrzynkę mailową
pocztą
 
 
Send