English Japanese German Polish Dutch
 

Visa i pobyt

WIZY

Sugerujemy aby studenci pochodzący z krajów, w których wymagana jest wiza wjazdowa do Włoch, skontaktowali się z Ambasadą włoską w ich kraju w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dokumentów, które będą potrzebne do ubiegania się o wizę. Może to być na przykład polisa ubezpieczeniowa, świadectwo rejestracji w naszej szkole - Centro Fiorenza, czy dokumenty potwierdzające wsparcie finansowe przez cały okres studiów we Włoszech.

Szkoła wystawia i wysyła zaświadczenia o rejestracji każdemu studentowi (pochodzącemu z kraju w którym trzeba starać się o wizę wjazdową do Włoch), po otrzymaniu pełnej zapłaty za kurs i pomyślnym zakończeniu rejestracji przez studenta.

ZEZWOLENIE NA POBYT (dla studentów spoza UE)

Nasi pracownicy biura chętnie pomogą Ci wypełnić wszelkie dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia na pobyt.

W przypadku pobytów powyżej 90 dni, potrzebne są następujące dokumenty:

* Zestaw formularzy niezbędnych do dołączenia do wniosku o zezwolenie na pobyt; dostępne w Urzędzie Pocztowym (formularz 1)
* potwierdzenie zapłaty 107,50 euro za dokumenty wypełnione elektronicznie (zestaw i "Bollettino" są dostępne na poczcie "Ufficio Postale" przy Via Pellicceria 3)
* potwierdzenie wykupienia polisy ubezpieczeniowej INA ASSITALIA (49 euro na 6-miesięczny pobyt, 98 euro za roczny pobyt w kraju) lub równoważnego ubezpieczenia zdrowotnego nabytego w kraju pochodzenia bądź we Włoszech
* Znaczek rządowy – koszt: 16,-- ("Marca da bollo" - dostępny w T – tabacchierach (sklepach tytoniowych)
* 4 identyczne zdjęcia paszportowe
* ksero wszystkich stron paszportu i wizy
* ksero karty kredytowej lub wyciągu z rachunku, potwierdzającego zdolność finansową do pobytu we Włoszech.
* świadectwo rejestracji w naszej szkole - Centro Fiorenza

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać osobiście, z paszportem, na poczcie, (Ufficio Postale, sportello Amico, Via Pellicceria 3) uiszczając opłatę w wysokości 30 Euro (w gotówce) na pokrycie kosztów administracyjnych.

W przypadku pobytu poniżej 90 dni należy:

* wypełnić i podpisać deklarację obecności w dwóch egzemplarzach
* dołączyć kopię wszystkich stron paszportu (z wyjątkiem tych pustych)

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać osobiście w kwesturze przy Via della Fortezza 17

REJESTRACJA u władz lokalnych (dla studentów UE)

W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni należy:

Umówić się telefonicznie (numer telefonu: 055 055) na spotkanie. Spotkanie odbywa się w urzędzie rejestru (Ufficio Anagrafe del Comune diFirenze, w Palazzo Vecchio) w wyznaczonym dniu i godzinie. Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

* potwierdzenie wykupienia polisy ubezpieczeniowej INA ASSITALIA (49 euro na 6-miesięczny pobyt, 98 euro za roczny pobyt w kraju) lub równoważnego ubezpieczenia zdrowotnego nabytego w kraju pochodzenia bądź we Włoszech
*paszport lub dowód tożsamości

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać osobiście.


Centro Fiorenza - Włoski kursy języka i kultury - P.IVA: IT03304380482
Via S. Spirito, 14 - 50125 - Firenze - Italy - Tel. +39.055.2398274 - Fax +39.055.287148
Skype Me™!
: Powered by Binergy