ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FLORENCE EN EILAND ELBA

INSCHRIJVING
Studenten moeten het inschrijfformulier, een kopie van een geldig identiteitsdocument en twee foto’s sturen per post, fax of e-mail naar::

Centro Fiorenza– IH Florence
Via S. Spirito 14, - 50125 Firenze (Italië)
Fax +39 055 287 148
e-mail: fiorenza@centrofiorenza.com

Inschrijving wordt geldig na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de school.

BETALING

• Cursussen (Florence + Elba):
Een voorschot van 20% van de kosten van de cursus + inschrijvingsgeld moeten samen met het inschrijfformulier worden gestuurd. Het volledige bedrag moet worden betaald bij ontvangst van de schriftelijke bevestiging of, ten laatste, aan het einde van de eerste dag van de cursus.
Betaling dient direct te geschieden aan de school door middel van ofwel: contant / internationale bankcheque / internationale postwissel / bank overschrijving (alle bankkosten waaraan moet worden voldaan door de verzender) / creditcards.

• Accommodatie Elba: accommodaties zijn pas bevestigd na ontvangst van een voorschot. Het bedrag kan worden verrekend met het hotel, betalen met creditcard is mogelijk.
Betalingen of een kopie van de overschrijving, voor cursussen en accommodatie, moeten worden gericht naar het kantoor van Centro Fiorenza in Florence.

• Accommodatie Florence: een dienst voor het vinden van huisvesting voor alle ingeschreven studenten wordt aangeboden. De kamers zijn gereserveerd van zondag voorafgaand aan de cursusdatum tot en met zaterdag na het einde van de cursus. Vergoedingen moeten worden betaald binnen de eerste 3 dagen in contanten, rechtstreeks aan de verhuurder. Een wijziging in de huisvesting moet dertig dagen van tevoren
worden aangegeven.

ANNULERINGEN

Cursussen (Florence + Elba):
Moeten schriftelijk aan het secretariaat worden doogegeven.

Voor aanvang van de cursus:
- Voor annuleringen verzonden ten minste 30 dagen voor aanvang van de cursus: het volledige bedrag, behalve het inschrijfgeld zal worden terugbetaald.
- Voor annuleringen verzonden 29 tot 15 dagen vóór aanvang van de cursus: het inschrijfgeld en 20% van de cursus (tot 8 weken) zal worden ingehouden.
- Voor annuleringen geven minder dan 14 dagen van tevoren: inschrijfgeld + 50% van de cursus (tot 8 weken) zal worden ingehouden.

Na aanvang van de cursus:
-Geen vindt geen teruggaf plaats bij annuleringen of aan studenten die voor het einde van een cursus vertrekken of later beginnen.
- Voor de lange termijn cursussen (meer dan 8 weken) geeft de school een creditnota die 12 maanden geldig is.
- Deposito's en kosten zijn niet overdraagbaar van persoon tot persoon.
Uitzonderingen zullen worden gemaakt naar keuze van de school in bijzondere gevallen (ernstige ziekte, ongeval, enz.)


• Accommodatie Elba: alleen in het geval de annulering is ontvangen 21 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf zal het voorschot zal worden terugbetaald; geen teruggaaf voor annuleringen binnen 21 dagen.

GROEPSCURSUSSEN
In het geval dat het minimum aantal deelnemers (3) voor groepscursussen niet wordt bereikt behoudt de school zich het recht groepslessen om te zetten in een verminderd aantal individuele lessen.

CURSUSWIJZIGING
Een wijziging van datum of type cursus moet ten minste 30 dagen voor het begin van de cursus worden doorgegeven aan het secretariaat. Andere wijzigingen gaan in overleg met de school.

VISA
Studenten afkomstig uit landen waarvoor een visum nodig is om te studeren in het buitenland, moeten van te voren contact op nemen met de Italiaanse ambassade in hun eigen land. Een bewijs van inschrijving afgegeven door de school is een van de vereisten voor het verkrijgen van een visum. Om een ​​bewijs van inschrijving te ontvangen moet de student het volledige collegegeld betalen. In geval van weigering, moeten de studenten de school schriftelijk informeren voordat de cursus begint en het bewijs van de afwijzing van de Italiaanse ambassade tonen. Alleen in dit geval zullen de kosten worden terugbetaald minus € 100 voor secretariaatskosten.

VERZEKERING
Wij adviseren de studenten tot het afsluiten van de medische en persoonlijke verzekeringen vóór het verlaten van hun land van herkomst.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
De school is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendom op het terrein.

RESPONSIBILITIES
The school is not liable for the loss of property on its premises.

PHOTOS portraying students may be used by the school for
advertising purposes.

BANK GEGEVENS VOOR OVERDRACHTEN
Monte dei Paschi di Siena, via dei Pecori 6/8, Firenze
rekeningnummer: c /c  Centro Fiorenza nr. 50640,12 - ABI 1030 - CAB 2800
SWIFT-code: PASCITMMFIR
IBAN-code: IT64 V 01030 02800 00000 5064012