WARUNKI OGÓLNE obowiązujące przy zapisach na kursy we Florencji jak i na wyspie Elba.

ZAPISY
Uczniowie proszeniu są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, kopii ważnego dokumentu, a także dwóch zdjęć pocztą, faksem lub mailem na adres:

Centro Fiorenza-IH Florence
Via S. Spirito 14, - 50125 Firenze (Włochy)
Fax +39 055 287 148

e-mail: fiorenza@centrofiorenza.com

Aplikacje stają się ważne po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia ze strony szkoły.

PŁATNOŚCI

* Kursy (Florencja + Elba):
Kwotę w wysokości: zaliczka (20% kosztu kursu) + opłata rejestracyjna należy
przesłać wraz z formularzem zapisu. Pozostała kwota powinna zostać wpłacona po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia lub najpóźniej pierwszego dnia kursu.
Prosimy o dokonywanie płatności bezpośrednio na rzecz szkoły, przy czym akceptowane są następujące formy płatności: gotówka / międzynarodowy czek / międzynarodowy przekaz pocztowy / przelew bankowy (wszystkie opłaty bankowe pokrywane są przez nadawcę / karta kredytowa.

* Elba - zakwaterowanie: zakwaterowanie jest potwierdzane dopiero po otrzymaniu zaliczki. Pozostała część kwoty może być uregulowana w hotelu bezpośrednio po zakończeniu pobytu, możliwe jest dokonanie płatności również kartą kredytową.
Kopia przelewu bankowego lub dowód wpłaty za kurs i zakwaterowanie należy przesłać do biura Centro Fiorenza we Florencji.

* Florencja - zakwaterowanie: pomoc w znalezieniu zakwaterowania jest oferowana wszystkim studentom naszej szkoły. Pokoje są dostępne od niedzieli poprzedzającej pierwszy dzień kursu do soboty po zakończeniu kursu. Opłaty za zakwaterowanie muszą być uregulowane w ciągu pierwszych 3 dni pobytu bezpośrednio z właścicielem. Zgłoszenia ewentualnych zmian dotyczących zakwaterowania prosimy przesyłać najpóźniej trzydzieści dni wcześniej.

REZYGNACJE

Z kursów (Florencja + Elba):
Muszą być przesłane w wersji pisemnej do sekretariatu szkoły.

Przed rozpoczęciem kursu:
- W przypadku rezygnacji wysłanej co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu: zwrotu podlega cała kwota, pomniejszona o opłatę rejestracyjną
- W przypadku rezygnacji wysłanej od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem kursu: zaliczka (20% kosztu kursu) oraz opłata rejestracyjna nie zostaną zwrócone
- W przypadku rezygnacji wysłanej na mniej niż 14 dni: 50% wartości kursu oraz opłata rejestracyjna nie zostaną zwrócone

Po rozpoczęciu kursu:
- Zwroty (także częściowe) nie są przyznawane studentom, którzy opuszczają część zajęć, zaczynają później bądź kończą wcześniej
- W przypadku gdy student zarezerwuje sobie kurs na dłuższy okres czasu (ponad 8 tygodni) Szkoła przyznaje notę kredytową ważną przez 12 miesięcy, tak, żeby można było odrobić zajęcia.
- Depozyty i opłaty rejestracyjne nie przechodzą na inne osoby
Wyjątki od powyższych reguł są możliwe tylko w szczególnych przypadkach (poważna
choroba, wypadek itp.), zależą jednak od decyzji szkoły.

* Elba - zakwaterowanie: zaliczka podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku otrzymania rezygnacji najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, po tej dacie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Kursy grupowe
W przypadku mniejszej niż minimalna liczba uczestników (tj.3) wymaganych do rozpoczęcia kursu grupowego, szkoła zastrzega sobie prawo do przekształcenia lekcji grupowych na zredukowaną liczbę zajęć indywidualnych.

Zmiana kursu
W przypadku chęci zmiany daty bądź rodzaju kursu wymagane jest aby student zawiadomił biuro naszej szkoły co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu. Uwzględnienie pozostałych zmian leży w gestii szkoły.

WIZY
Studenci pochodzący z krajów, które wymagają wizy, aby uczyć się za granicą muszą skontaktować się z włoską ambasadą w swoim kraju odpowiednio wcześnie, aby zdążyć dopełnić wszelkich formalności. Świadectwo dokonania rejestracji wydane przez szkołę jest jednym z wymogów uzyskania wizy. W celu uzyskania świadectwa rejestracji student musi wcześniej wpłacić całą kwotę należną za kurs. W przypadku decyzji odmownej, studenci muszą poinformować szkołę na piśmie, przed rozpoczęciem kursu, przesyłając dowód na odrzucenie podania przez Ambasadę Włoską. Tylko w takim przypadku opłaty zostaną zwrócone. Kwota ta zostanie jednak pomniejszona o 250 euro, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przez sekretariat.

UBEZPIECZENIE
Radzimy studentom wykupienie ubezpieczenia medycznego, jeszcze przed opuszczeniem swojego kraju.

DNI ŚWIĄTECZNE
Szkoła jest zamknięta we wszystkie dni świąteczne urzędowo zatwierdzone we Włoszech. W tych dniach nie odbywają się kursy językowe w grupach i godziny te nie będą odrabiane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy własnych na terenie jej siedziby.

Dane banku dla przelewów:
Monte dei Paschi di Siena, Via dei Pecori 6 / 8, Firenze
Numer konta: c / c Centro Fiorenza nr. 50640.12 - ABI 1030 – CAB 2800
Kod SWIFT: PASCITMMFIR
Kod IBAN: IT64 V 01030 02800 00000 5064012