English Japanese German Polish Dutch

Włoski i praktyka w firmie

Duur: 1,2,3,4 of meer weken
Italiaanse taal cursus: 20 lessen/week
Italiaans koken: één avond/week (ongeveer 4 uur)

Dla wszystkich tych, którzy nie zdecydowali się jeszcze czym chcą zajmować się w życiu zawodowym, przygotowaliśmy program "Włoski i praktyka w firmie" , dzięki któremu można połączyć naukę języka obcego, z bezpłatnym stażem w firmach lub organizacjach biznesowych, które na co dzień podejmują ciekawe wyzwania. Program ten daje doskonałą okazję studentom aby zapoznać się z międzynarodowym środowiskiem zawodowym jak i pozwala poszerzać horyzonty, chociażby poprzez poznanie terminologii biznesowej i nawiązanie kontaktu z organizacjami, które mogą być przydatne w przyszłej karierze.

Struktura programu:
Część pierwsza: 4 lub więcej tygodni nauki języka włoskiego. Aby zakwalifikować się na staż, studenci muszą osiągnąć poziom co najmniej średniozaawansowany języka włoskiego (B1).
Część druga: 4 lub więcej tygodni (maksymalnie 16) stażu. Nasi studenci zwykle z dużym powodzeniem odbywają swoje praktyki w przedsiębiorstwach znajdujących się w okolicach Florencji, jak i w samej Florencji. Inne miasta mogą również być wzięte pod uwagę.

> Co zrobić aby wziąć udział w programie?
Studenci, którzy chcą uczestniczyć w programie "Włoski i praktyka w firmie" powinni wysłać formularz zgłoszeniowy i swoje CV (Curriculum Vitae) na co najmniej 60 dni przed datą rozpoczęcia kursu językowego, podając czas jaki chcą przeznaczyć na kurs języka oraz na praktyki. Wraz z wyżej wymienionymi dokumentami student powinien przesłać również kwestionariusz dostarczony przez szkołę lub agencję. Po przyjęciu aplikacji przez naszą szkołę, student zobowiązany jest do zapłaty za kurs językowy oraz do uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Nasza szkoła przesyła wtedy potwierdzenie rejestracji i komplet niezbędnych dokumentów.

> Szkoła CENTRO FIORENZA zapewnia wszystkim uczestnikom programu:
- przeanalizowanie CV studenta i jego kwestionariusza
- znalezienie firmy / organizacji, w której student odbędzie swoją bezpłatną praktykę.
- zorganizowanie rozmowy kwalifikacyjnej i pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.
- wprowadzenie ucznia do wybranej firmy / organizacji oraz wskazanie opiekuna praktyki, który czuwać będzie nad wykonywaniem obowiązków zawodowych studenta
- przygotowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie, wydanego w porozumieniu z firmą / organizacją, w której student odbywał swoją praktykę
- zakwaterowanie (dotyczy tylko Florencji).


Daty i ceny

Centro Fiorenza - Włoski kursy języka i kultury - P.IVA: IT03304380482
Via S. Spirito, 14 - 50125 - Firenze - Italy - Tel. +39.055.2398274 - Fax +39.055.287148
Skype Me™!
: Powered by Binergy