English Japanese German Polish Dutch

Poziomy

Zgodnie z CEF (Common European Framework) oferujemy kursy na 12 poziomach znajomości języka włoskiego, począwszy od zupełnie początkujących aż po biegle znających włoski. Dwa ostatnie poziomy (11 oraz 12), które odpowiadają poziomowi CEF C2, znajdują się w naszej ofercie "na specjalne życzenie". Aby każdemu z uczestników dobrać odpowiedni poziom kursu, już pierwszego dnia uczeń pisze test oraz przechodzi rozmowę w języku włoskim. Aby monitorować postępy oraz aby zorientować się czy dobrze dobrany został poziom kursu, po każdym etapie studenci podchodzą również do testu końcowego.

CEF Poziom Opis znajomości języka włoskiego Dokonania
A1 Początkujący 1 Nie znasz języka, bądź znasz jedynie podstawowe słowa  
2 Potrafisz używać podstawowych fraz i zdań przydatnych w podstawowej komunikacji z innymi. Jesteś w stanie napisać krótką wiadomość i przeczytać bardzo krótki i prosty tekst
A2 Elementarny 3

Potrafisz porozumieć się w prostych i rutynowych sytuacjach wymagających bezpośredniej wymiany informacji na znane Ci tematy i dotyczące znanych Ci czynności. Jesteś w stanie w prosty sposób opisać siebie, swoją rodzinę, pracę, zainteresowania itp.

Ten poziom jest konieczny, aby móc uczestniczyć w zajęciach praktycznych z zakresu "Sztuka&Design", "Historia Sztuki" i "Sztuka gotowania dla amatorów".
4 Jesteś w stanie poradzić sobie w bardzo prostych sytuacjach społecznych mimo tego, że nie jesteś w stanie samodzielnie poprowadzić rozmowy.
B1 Pośredni (średniozaa-wansowany) 5 Jesteś w stanie poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą pojawić się np. podczas podróży. Rozumiesz większość konwersacji na tematy Ci znane, np. związane z zainteresowaniami, pracą, szkołą, rozrywką, itp.
Ten poziom jest wymagany aby móc wziąć udział w programach wymiany, aby być dopuszczonym na uniwersytety oraz aby wziąć udział w zajęciach "Sztuka gotowania dla profesjonalistów" jak również zawodowych programów z zakresu mody i design.
6 Potrafisz włączyć się do rozmowy na znane Ci tematy, nie będąc do tego przygotowanym. Potrafisz opowiedzieć historię z życia codziennego albo odnieść się do książki bądź filmu opisując przy tym swoje odczucia. Jesteś również w stanie zrozumieć najważniejsze informacje wielu programów radiowych i telewizyjnych związanych z bieżącymi wydarzeniami.
B2 Wyższy (średniozaa-wansowany) 7 Potrafisz znaleźć się w sytuacjach życia codziennego oraz w kontaktach z miejscową ludnością, reagując w sposób płynny i spontaniczny. Jesteś w stanie brać aktywny udział w dyskusjach, które dotyczą znanego Ci kontekstu oraz wyrażać swoją opinię.  
8 Potrafisz w sposób jasny i precyzyjny opisywać kwestie związane z Twoim zakresem zainteresowań. Jesteś w stanie wyrazić swoje stanowisko w kwestiach bieżących. Jesteś w stanie zrozumieć większość programów informacyjnych oraz większość filmów, w których używany jest standardowy dialekt. Ten poziom jest wymagany aby móc studiować na studiach magisterskich uzupełniających i podyplomowych
C1 Zaawansowany 9 Potrafisz wyrażać się w sposób biegły i spontaniczny bez konieczności szukania wyrażeń. Jesteś w stanie używać języka w sposób elastyczny i efektywny do celów prywatnych jak i zawodowych. Bez trudu potrafisz zrozumieć większość programów telewizyjnych i filmów. Ten poziom jest wymagany, aby móc ubiegać się o pracę w środowisku osób mówiących po włosku.
10 Potrafisz sformułować opinie i pomysły z precyzją oraz umiejętnie dostosowujesz się do współrozmówców. Potrafisz opisywać w sposób jasny i szczegółowy nawet bardzo skomplikowane kwestie. Jesteś również w stanie zrozumieć specjalistyczne artykuły, nawet gdy nie są one związane z Twoimi zainteresowaniami.
C2 Biegły 11 Potrafisz bez wysiłku wziąć udział w każdym rodzaju konwersacji lub dyskusji i w dużym stopniu opanowałeś wyrażenia idiomatyczne oraz kolokwializmy.  
12 Nie masz trudności w zrozumieniu jakiegokolwiek typu języka mówionego. Możesz w sposób biegły brać udział w dyskusjach na różne tematy i używać wyrażeń idiomatycznych jak i kolokwialnych.


Centro Fiorenza - Włoski kursy języka i kultury - P.IVA: IT03304380482
Via S. Spirito, 14 - 50125 - Firenze - Italy - Tel. +39.055.2398274 - Fax +39.055.287148
Skype Me™!
: Powered by Binergy